“Albanian University”, ofron reduktim te tarifave standarde të studimit gjatë muajit Gusht

“Albanian University”, ofron reduktim te tarifave standarde të studimit gjatë muajit Gusht.Të gjithë maturantët të cilët përzgjdhin universitetin tonë, dhe regjistrohen në raundin e parë, perfitojnë reduktim pagese:

  • Për të gjitha programet e studimit përfitohet 200 Euro zbritje nga tarifa standarde vjetore
  • Për programet e integruara të ciklit të dytë të studimit, nëse pagesa kryhet e plotë në momentin e regjistrimit përfitohet zbritje si më poshtë:
    • – Stomatologji – 3500 Euro (nga 5000 Euro që është tarifa standarde)
    • – Farmaci – 3000 Euro (nga 4000 Euro që është tarifa standarde)

APLIKO TANI

*Detyrimet dhe të drejtat që burojnë nga kjo kontratë fillojnë efektet në castin kur kandidati për student përmush të gjitha kriteret ligjore për të aplikuar dhe regjistrohet në një nga programet e studimit të ofruara në “Albanian University”.Kandidati për student duhet të respektojë të gjitha procedurat për mënyrën e regjistrimit të cilat përcaktohen nga ministria përgjegjëse për arsimin.

**Kandidati e humb të drejtën për reduktim tarife nëse nuk plotëson kërkesat e mësipërme.**