“Albanian University”, ofron reduktim të tarifave standarde të studimit

“Albanian University”, ofron reduktim te tarifave standarde të studimit. Të gjithë maturantët të cilët përzgjedhin universitetin tonë, dhe regjistrohen në raundin e parë, perfitojnë reduktim pagese:
 
Për të gjitha programet e studimit përfitohet 300 Euro zbritje nga tarifa standarde vjetore.
Për programet e integruara të ciklit të dytë të studimit, nëse pagesa kryhet e plotë në momentin e regjistrimit përfitohet zbritje si më poshtë:
– Stomatologji – 3500 Euro (nga 5000 Euro që është tarifa standarde)
– Farmaci – 3000 Euro (nga 4000 Euro që është tarifa standarde)
 

APLIKO TANI 

 
* Oferta vlen për studentët që regjistrohen për herë të parë në “Albanian University”.
**Detyrimet dhe të drejtat që burojnë nga kjo kontratë fillojnë efektet në castin kur kandidati për student përmush të gjitha kriteret ligjore për të aplikuar dhe regjistrohet me Raundin e Parë në një nga programet e studimit të ofruara në “Albanian University”.Kandidati për student duhet të respektojë të gjitha procedurat për mënyrën e regjistrimit të cilat përcaktohen nga ministria përgjegjëse për arsimin.
 
Kandidati e humb të drejtën për reduktim tarife nëse nuk plotëson kërkesat e mësipërme.