Albanian University fiton Erasmus K2 – “Arsimimi për trashëgiminë tekstile”

Albanian University ka fituar projektin STITCH  në kuadër të Erasmus K2 një projekt që synon të transformojë qasjen tonë për zhdukjen e trashëgimisë kulturore tekstile dhe artizanatin.

Në mënyrë të veçantë, STITCH përqendrohet në Katalogimin e trashëgimisë së përgjithshme. Kjo përfshin aftësitë, mjetet dhe historinë e prodhimit dhe gjithashtu ngjarjet, traditat dhe historinë që shoqëron secilin kostum të trashëgimisë.

Projekti thekson nevojën për të ruajtur dhe ndarë trashëgiminë e gjallë të tekstilit të komuniteteve evropiane kur katalogon veshjet tradicionale në muze ose qendra kulturore. – Projekti do të përdorë skanimin dhe filmin 3D për të përmirësuar dokumentacionin e veshjes historike dhe për të lehtësuar mësimin e teknikave tradicionale të tekstilit dhe të veshjeve.