Albanian University, Fakulteti i Shkencave Shoqërore nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Halimi Foundation Institute me fokus kryesor bashkëpunimin në projektin “University Law Competition”

Konkursi do të fusë në një garë studentë të universiteteve shqiptare, por jo vetëm në sfidën e një gjyqi stimulus duke ndihmuar studentët të vënë në praktikë dijet teorike që marrin në shkollë.

marrveshje-Halimi-fuond-institut-dhe-AU