Aktivitet: Vizitë e studentëve të Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes pranë Albanian College

Studentët e Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes nën drejtimin e pedagoges Dr. Esmeralda Strori vizituan ambientet e Albanian College si dhe vëzhguan një orë mësimore në lëndën e Gjuhës shqipe.

Qëllimi i kësaj vizite ishte marrja e përvojave më të mira në fushën e  mësimdhënies në një kolegj ndërkombëtar.