Albanian University është fitues projektit “ STITCH”( Erasmus K 2) “Safeguarding and Teaching Intagible Textile Cultural Heritage”

Albanian University  është fitues  projektit “ STITCH”( Erasmus    K 2) si pjesë e një konsurciumi më aktorë shumë të rëndësishëm në fushën e Dizanjit ( Il Museo del Tessuto di Prato, Itali, Hacer Creativo SL Spanjë “Safeguarding and Teaching Intagible Textile Cultural Heritage”.

Ky projekt konsiston në përfshirjen e stafit akademik dhe të studentëve të Departamenti të Art Dizanj pranë Albanian University në hulumtimin dhe përdorimin e elementevë të spikatur të veshjeve  autentike tracionale Shqiptare.

Albanian University u bë pjesë e këtij konsorciumi duke propozuar hulmutimin, ruajtjen, digjitalizimin  dhe përdorimin e disa veshje autentike shqiptare duke dëshmuar dëshirën dhe vullnetin për të ruajtur dhe përdorur element të veshjes të traditës në dizenjimin  e produkteve të ndryshme duke i shndrruar ato elementë nga historikë në modernë.