Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Programe Studimi

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, ofron programe studimi bashkëkohore: 
   📌Inxhinieri Elektronike 
   📌Inxhinieri Kompjuterike 
   📌Teknologji Informacioni 
   📌Inxhinieri Mekatronike 
   📌Inxhinieri Elektrike
   📌Financë – Bankë
   📌Menaxhim Biznesi
   📌Dizajn

⚠️“Pa kryer aplikim për degët e Albanian University në U-Albania, nuk mund të kryhet regjistrim!”