Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Programe Studimi

Fakulteti i Shkencave Shoqërore, ofron programe studimi bashkëkohore: 
  📌Shkenca Juridike
  📌Shkenca Politiko – Administrative 
  📌Psikologji e Përgjithshme 
  📌Mësuesi për Arsimin Fillor
  📌Mësuesi për Arsimin Parashkollor
  📌Anglisht
Kujdes Profesional ndaj Fëmijëve

⚠️“Pa kryer aplikim për degët e Albanian University në U-Albania, nuk mund të kryhet regjistrim!”