Vende vakante për pozicione drejtuese në “Albanian University”

 

“Albanian University” paraqet vendet vakante për pozicione drejtuese si më poshtë vijon:

  1. Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike – Sipas Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”  të jetë Prof.Dr ose Prof.Asoc, të ketë eksperincë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse;
  2. Drejtues Departamenti për Edukim dhe Anglisht, – Sipas Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”   të ketë minimalisht gradë shkencore DR, të  ketë eksperiencë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse;
  3. Drejtues Departamenti për Departamentin “Arkitekturë” –  Sipas Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ketë minimalisht gradë shkencore DR, të ketë eksperiencë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse;
  4. Drejtues Departamenti për Departamentin “Shkenca Politiko Administrative” – Sipas Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” , të ketë minimalisht gradë shkencore DR, të ketë eksperiencë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse;
  5. Drejtues Departamenti për Departamentin e “Infermierisë dhe Fizioterapisë” – Sipas Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” , të ketë minimalisht gradë shkencore DR, të ketë eksperiencë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse;

Kandidatët duhet të paraqesin CV dhe letër interesi brenda datës  07 Shtator 2017 në adresën elektronike:

 e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al