Vende vakante – Departamenti i Arkitekturës

Vende Vakante për Departamentin e Arkitekturës   2017-2018:

  1. Histori Arti I;II – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash
  2. Menaxhim Arti – 1 një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash
  3. Histori e Arkitektures Shqiptare dhe  Bashkekohore – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash
  4. Histori Arkitekture ½ – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash
  5. Histori Arkitekture 2/1 dhe 2/2 – – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash
  6. Restaurim Arkitektonik  – 1 pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash

 

Kandidatët duhet të aplikojnë me një Cv dhe letër interesi  deri më 15.09.2017 në adresën; burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al