Vend vakant – Laborant Dentar.

Fakulteti i Shkencave Mjekësore ne “Albanian University” shpall nje vend vakant për Laborant Dentar.

Të interesuarit duhet të kene kualifikim ne fushen perkatese, te kete experience pune mbi 6 vjet.

Aplikimi behet prane Zyres se Burimeve Njerezore ose  e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al me nje CV dhe leter interesi deri me date 28 Shtator 2018.