Axhenda e trajnimit të stafit akademik

Axhenda e trajnimit të stafit akademik

Viti akademik 2018-2019

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në bashkëpunim me Departamentin e Inxhinierive në Albanian University, organizon trajnimin e stafit akademik në datat 26 dhe 27 shtator 2018.

Këto seanca trajnimi realizohen me mbështetjen e Universitetit të Salernos, në kuadër të programit ERASMUS+2017 nga Prof. Asoc. Giovannina Albano, me temë: “Teknologjia dhe mësimdhënia. Rasti i matematikës”, sipas agjendës bashkëngjitur.

Data Ora Vendi Tema Referuesit
26.09.2018 11.00 – 13.00 Albanian University, Godina Qëndrore, Salla e Konferencave Teknologjia dhe mësimdhënia. Rasti i matematikës (Seanca 1) Prof. Asoc. Giovannina Albano
27.09.2018 11.00 – 13.00 Albanian University, Godina Qëndrore, Salla e Konferencave Teknologjia dhe mësimdhënia. Rasti i matematikës (Seanca 2) Prof. Asoc. Giovannina Albano