Udhëzim “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë” dhe Urdhër i Përbashkët  “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në IAL, për vitin akademik 2023-2024”

Udhezim-Nr.12-date-30.6.2023-Per-procedurat-e-aplikimit-dhe-te-regjistrimit-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte

Urdher-i-perbashket-RASH-dhe-QSHA-nr-10-date-10072023-per-miratimin-e-kalendarit-2023-2024