Tryezë e rrumbullakët

Në kuadër të aftësimit, fitimit dhe zbatimit të kompetencave të të  folurit publik, nën kujdesin e pedagoges Dr. Etleva Babameto, si dhe me  pjesëmarrjen e studentëve të programit të studimit, “Bachelor në ”Anglisht”, “Bachelor në ”Mësuesi për Arsimin Fillor“Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”, sot në Albanian University u zhvillua një Tryezë e rrumbullakët me tëmë:

“SI TE FILLOJME DHE TE MBYLLIM NJE PREZANTIM”

 “HOW TO OPEN AND CLOSE PRESENTATIONS in PUBLIC SPEAKING”