Zgjedhjet për Anëtarët e Senatit Akademik

Albanian University konform legjislacionit në fuqi dhe rregulloreve të brendshme do të zhvillojë në datën 30 tetor 2019 zgjedhjet për anëtarët e Senatit Akademik. Zgjedhjet mbahen nga anëtarët e Asambleve të Personelit Akademik të tre Fakulteteve të Albanian University: Fakultetit Read More