Historiku

HISTORIKU Albanian University është një institucion privat, i pavarur dhe laik i Arsimit të Lartë! Licensuar në Prill të vitit 2004, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, ai i hapi dyert në vitin Read More