Pjesëmarrje në Konkursin “Gjyqi Simulues i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut-Shqiperi VI”

Albanian University, përfaqësuar nga studentët e Departamentit të Shkencave Juridike, mori pjesë për herë të parë në Konkursin “Gjyqi Simulues i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut-Shqiperi VI”, organizuar nga Civil Right Defenders dhe Qendra Evropiane, nën kujdesin e profesoreshes Read More