Vende vakante

13/02/2024 ALBANIAN UNIVERSITY Vend vakant   Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Departamenti i Stomatologjisë shpall 2 vende vakante për Asistent-Pedagog në fushën e dentistrisë Kriteret që duhet të përmbush kandidati: Mjek stomatolog në profilin Endodonti dhe Protetikë Të njohë mirë Read More

Departamenti i Stomatologjisë

Përgjegjëse e Departamentit:  Dr. Xhini RIZAJ Programet e studimit të ofruara nga Departamenti i Stomatologjisë Program i Integruar i Ciklit të Dytë të Studimit “Master i Shkencave“ në “Stomatologji“ Departamenti i Stomatologjisë si pjesë përbërëse e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Read More