Procedura e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferime dhe programe të dyta studimi

Procedurat e pranimit për kandidatët të cilët aplikojnë për program të dytë studimi. ⚠️Kujdes: Aplikimet kryhen ne periudhen 02.09.2019-13.09.2019 pranë Zyrës së Ekuivalentimit dhe Transferimit të Studimeve. Për më shumë informacione mund të telefononi në: +35542271601 ose mund të vizitoni zyrat Read More

Klinika e Fizioterapisë

Klinika e Fizioterapisë Albanian University është hapur në 2016, me qëllim për të mbështëtur procesin mësimor praktik të Programit të Studimit Bachelor Fizioterapi dhe rishtazi këtë vit akademik të Masterit Profesional Terapi Manuale. Në klinikë studentët zhvillojnë praktikat profesionale mësimore Read More