Leksionin i hapur ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’ për studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”

Studentët e Vitit  të  III-të Bachelor “Mësuesi për arsimin fillor”në dt.7. 12. 2023 në  lëndën Politikat Arsimore, drejtuar nga Prof. as. dr. Albana Tahiri, organizuan një leksionin të hapur me karakter kërkimor,shkencor dhe  didaktik, me temë ‘’PËR GJUHË E PËR ATDHE’’   Leksioni u konceptua në formatin  e një minikonference shkencore dhe Read More

Hapet thirrja për aplikim për mobilitet studentësh në kuadër të programit Erasmus+ me Kirchliche Padagogische Hochschule Vienna/Krems, Austri

Në kuadër të programit Erasmus+ me Universitetin Kirchliche Padagogische Hochschule Vienna/Krems, Austri (https://www.kphvie.ac.at/home.html ), hapet thirrja për aplikim për mobilitet studentësh, për studentët e Departamentit të Edukimit dhe Anglishtes, për vitin akademik 2023 – 2024. Programet për të cilat mundësohet Read More

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

A. Program i Integruar 1. DREJTËSI 5 vite B. Programet: Bachelor 1. SHKENCA POLITIKO – ADMINISTRATIVE 3 vite 2. PSIKOLOGJI E PËRGJITHSHME 3 vite 3. MËSUESI PËR ARSIMIN PARASHKOLLOR 3 vite 4. MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR 3 vite 5. ANGLISHT Read More