Procedura e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferime dhe programe të dyta studimi

Procedurat e pranimit për kandidatët të cilët aplikojnë për program të dytë studimi. ⚠️Kujdes: Aplikimet kryhen ne periudhen 02.09.2019-13.09.2019 pranë Zyrës së Ekuivalentimit dhe Transferimit të Studimeve. Për më shumë informacione mund të telefononi në: +35542271601 ose mund të vizitoni zyrat Read More