Vënd Vakant

ZYRA E BURIMEVE NJERËZORE Tiranë, më 08/09/2020   Albanian University   Vënd Vakant   Albanian University shpall vënd vakant për: Përgjegjës Departamenti Arkitekturë, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Kandidati duhet të përmbush kriteret bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 Read More