Vënd Vakant

ZYRA E BURIMEVE NJERËZORE

Tiranë, më 08/09/2020

 

Albanian University

 

Vënd Vakant

 

Albanian University shpall vënd vakant për:

  1. Përgjegjës Departamenti Arkitekturë, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike

Kandidati duhet të përmbush kriteret bazuar në Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, të ketë eksperiencë dhe përvojë akademike në fushën përkatëse.

 

Kandidatët duhet të sjellin CV dhe letër interesi brenda datës 7 Tetor 2020 në këtë adresë e-mail: burimenjerezore@albanianuniversity.edu.al