Biblioteka

Në mjediset e Albanian University janë vendosur tri biblioteka, që shërbejnë si salla studimi dhe interneti për studentët. Në to ruhen skedarë me tituj të librave universitarë dhe botime artistike. Në fillim të çdo viti akademik, Institucioni kujdeset të pasurojë Read More