Konferenca Ndërkombëtare “International Symposium for Environmental Science and Engineering Research” (ISESER2021)

“Albanian University” si partnerë në organizimin e kësaj konference, u përfaqësua nga Prof. Dr. Kaliopi Naska në Honorary Committee, Dr. Laura Shumka, Dr. Shpend Bengu, Dr. Arta Sakja, Dr. Genta Rexha në Komitetin Shkencor dhe MSc. Kimete Tataveshi në Komitetin Organizator të Konferencës. Kjo konferencë mbledh specialistë nga e gjithë bota në fushën e Shkencave Ambjentale dhe Inxhinierive duke sjellë risi në këto fusha. 

#kerkimshkencor #ISESER2021 #bashkëpunim