Seancë Informuese

Një seance informuese me temë “Hipnoza, femërorja dhe konceptualizmi mbi neurozën dhe psikozën” Seancë kjo e mbajtur nga Pedagogia Alma Hasalami me studentet e vitit te tretë, Bachelor në Psikologji e Pergjithshme pranë Albanian University.