Së bashku në Albanian University për takimin e COST FIT4NANO WG3

Me kënaqësi të veçojmë përfundimin e suksesshëm të Takimit të Grupit të Punës 3 (WG3), COST FIT4NANO, në Albanian Universitynë Tiranë. Një falënderim i veçantë shkon për Katja HöflichGenta Rexha and Delina Xhafaj (Hudhra) për përpjekjet e tyre të jashtëzakonshme organizative. Gjithashtu shprehim mirënjohje për COST FIT4NANO për zgjedhjen e Albanian University për këtë ngjarje të rëndësishme.

Pjesëmarrja në bisedat e frytshme dhe lidhja me të gjithë pjesëmarrësit ishte vërtet një privilegj. Këto bashkëpunime hapin rrugën për zhvillimet në fushën e nanoteknologjisë dhe inkurajojnë zgjidhje inovative.

#Albanian University #FIT4NANO #nanotechnology #collaboration #FIB #WG3 #meeting‍
COST Association – European Cooperation in Science and Technology