Ri-akreditimi institucional “Albanian University”

Momente nga takimet e realizuara në kuadër të ri-akreditimit institucional të Albanian University në datat 10 dhe 11 Shtator 2019 me vlerësuesit e jashtëm:

Prof. Kevin kendall

Dr. Niko Hyka

Si dhe 2 ekspertet e ASCAL

Xhiliola Bixheku

Emisa Isufaj