Orari mësimor 9-20 Dhjetor 2019

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE
Dep. SHKENCA JURIDIKE Dep. SHKENCA POLITIKO-ADMINISTRATIVE
Dep. PSIKOLOGJI E PERGJITHSHME Dep. EDUKIMIT & ANGLISHTES

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE EKONOMIKE
Dep. SHKENCAVE EKONOMIKE Dep. Inxhinierive
Departamenti i Arkitekturës Programi i Studimit: Dizajn

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Dep. STOMATOLOGJISE Dep. FARMACISE
Dep. INFERMIERISE Dep. FIZIOTERAPISE