Njoftim për testin (testin provë) e Anglishtes pa pagesë

 

Për të gjithë studentët (ose jo studentë) që interesohen për të dhënë Pre- Test  ( testin prove pa pagesë ) të Provimit të Anglishtes  Cambridge, i nevojshem për tu regjistruar për programet Master Profesional,  Master i Shkencave, Doktoraturë, Specializim  në “Albanian Unviersity” dhe në universitet e tjera private dhe shtetërore, i ftojmë ta realizojnë atë ditën e shtunë me dt. 2 shtator 2017 ora 9.30 pranë ambienteve të Albanian University, Bulv. Zogu i Parë, pas muzeut kombëtar, salla e konferencave, kati i dytë.

Me vehte duhet të keni laps dhe gomë.