Njoftim për specializimet në Stomatologji

Më datë 26.05.2017 ne orën 09:00 të gjithë aplikantët e specializimeve duhet të paraqiten pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore për t’ju nënshtruar provimit të pranimit.