Njoftim per pedagoget mbi EURAXESS – MSCA-COFUND

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie MSCA-COFUND pjesë e Horizon 2020, Université libre i Brukselit ka shpallur thirrjen  e dytë, 21 pozicione post-doktoraturë për të gjitha fushat e kërkimit shkencor.

Thirrjet MSCA COFUND, financohen nga Komisioni Europian dhe nga Institucioni pritës.

Për më shumë informacion, klikoni në http://if-at-ulb.ulb.be