Master I Shkencave ne Stomatologji ne bashkepunim me Universitetin e Studimeve te Ferrares

Program i Studimit Master Shkencor në Stomatologji

Program I Licencuar dhe I Akredituar nga MASR dhe ASCAL

Bashkëpunim me Universitetin e Studimeve të Ferrarës, një nga Universitetwt më të njohura në fushën e formimit dhe kërkimit shkencor.

Për te marre informacion me shumë rreth ketij programi studimi ju lutem plotësoni formën e mëposhtëme duke vendosur të dhëna te sakta dhe do te kontaktoheni nga stafi i Albanian University ose kontaktoni direkt ne adresen e email: info.fshm@albanianuniversity.edu.al