Marrëveshje bashkëpunimi: “Albanian University” me “Universitetin Federico II në Napoli”

Sot në mjediset e Albanian University, në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit që Albanian University ka me Universitetin Federico II në Napoli, u realizua në prani të Rektorit të Albanian University, Prof.Dr. Pavllo Kongo, i dekaneve të fakulteteve të shkencave Mjekesore  respektive; As.Prof.Dr. Erda Qorri dhe Prof. Gliberto Sammartino

Fokusi kryesor  i ketij takimi ishte zhvillimi i Shkollës së Specializimeve të Kirurgjisë Orale si edhe disa projekteve të reja me synimin e ndërkombëtarizimit të programeve të ciklit të tretë në AU.