Leksionin e hapur me temë: “Maqedonia e Veriut në Gjeopolitikën Euro-Atlantike”

Departamenti I Shkencave Politiko-Administrative dhe Departamenti i Shkencave Juridike

Organizojnë leksionin e hapur me temë:

“Maqedonia e Veriut në Gjeopolitikën Euro-Atlantike” 

 

Datë 25 Mars 2019,  Ora 9.00,   Salla 25-Gofina Ish-Estrada,   Bulevardi Zogu I