PROJEKTI I DIGJITALIZIMIT TË INVENTARËVE TË FONDEVE TË ARKIVAVE VENDORË TË VITEVE 1945 – 2008 TË ISH – KOMITETEVE EKZEKUTIVE etj

Fakulteti i Shkencave Shoqërore nën kujdesin e Rektores së “Albanian University”,Prof. Dr. Vera Ostreni dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave Dr. Ardit Bido,organizon ceremoninë e hapjes së fazës së dytë të zbatimit të:

PROJEKTIT TË DIGJITALIZIMIT TË INVENTARËVE TË FONDEVE TË ARKIVAVE VENDORË TË VITEVE 1945 – 2008 TË ISH – KOMITETEVE EKZEKUTIVE etj.

Në këtë ceremoni do të bëhet dhe një demostrim i hedhjes digjitale të inventarëve të fondeve të arkivave vendorë nga Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave, ndërsa realizimi i regjistrimit digjital të fondeve do të kryhet
nga studentët e Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Vitin Akademik 2018 – 2019.

25 MARS 2019, ORA 13.30 NË SALLËN NR. 31.
Në ambjentet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, (Rr. e Durrësit)