Kërkesë për personel akademik

Departamenti i Inxhinierive shpall:

1 vend pune për personel akademik me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushat e Inxhinierisë Elektronike ose ekuivalente – minimalisht grada shkencore Doktor.

Aplikime brenda datës 6 Tetor 2017.