Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë në Albanian University 2020-2021

Kandidatët Fitues për Fazën e Dytë në Albanian University 2020-2021

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci
Stomatologji
Infermieri
Fizioterapi
Laborant i Larte Dentar
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike Finance-Banke
Menaxhim Biznesi
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Eletronike
Inxhinieri Kompjuterike
Inxhinieri Mekatronike
Teknologji Informacioni
Dizajn
Fakulteti i Shkencave Shoqerore Drejtesi
Shkenca Politiko Administrative
Psikologji e Pergjithshme
Mesuesi per Arsimin Fillor
Mesuesi per Arsimin Parashkollor
Anglisht

 Klikoni mbi degën përkatëse për të shkarkuar listën me kandidatët fitues.

 Sqarim: Kandidatët fitues ndodhen mbi vijën e kuqe të shenjuar në listë.