Kandidatët fitues për ciklin e dytë të studimeve

Këtu mund të gjeni listen e kandidatëve për ciklin e dytë të studimeve.

Kanditatët fitues për ciklin e dytë të studimeve 1
Kanditatët fitues për ciklin e dytë të studimeve 2
Kanditatët fitues për ciklin e dytë të studimeve 3
Kanditatët fitues për ciklin e dytë të studimeve 4
Kanditatët fitues për ciklin e dytë të studimeve 5