Jean Monnet Module EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs

Në Universitetin e Salenos në Itali në kuadër të modulit Jean Monnet  EU WEB, një projekt i cili realizohet edhe në bashkëpunim me Departamentin e Shkencave Juridike në Albanian University, ditën e enjte në  datë  30 prill  duke filluar nga ora 16:00 do të  mbahet një  leksion me titullin:

 “Shkëmbimi i informacionit, Aktivitetet e Inteligjencës dhe Ekipet e Përbashkëta të Hetimit (JITs): Roli i Shkollës Shqiptare të Magjistraturës”

Ftohen studentët e Departamenti të Shkencave Juridike dhe Departamentit të  Shkencave Politiko-Administrative të marrin pjesë në këtë leksion i cili do të  zhvillohet në  platformën Microsoft Teams.

Cilido që është i interesuar për të marrë pjesë në këtë leksion është i lutur t’a konfirmojë deri nesër në datë 30 prill, ora 14:00 në adresën e e-mailit: i.tafani@albanianuniversity .edu.al