Hapet thirrja e parë për aplikim për mobilitet studentësh në Universitetin Federico II, Napoli

Hapet thirrja e parë për aplikim për mobilitet studentësh në Universitetin Federico II, Napoli për vitin akademik 2020 – 2021, 2021-2022 në kuadër të projektit Erasmus+ për programin e studimit i integruar Master i Shkencave në Farmaci, të Albanian University.

Dokumentat duhet të dërgohen të skanuara brenda datës 25.03.2021 në e-mailin:

e.qorri@albanianuniversity.edu.al

k.shpati@albanianuniversity.edu.al

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

  1. CV
  2. Letër motivimi
  3. Listë notash
  4. Certifikata të gjuhëve të mbrojtura (anglisht ose italisht)*

Studentët e përzgjedhur do të njoftohen nga departamenti brenda datës 29.03.2021