Forumi Studentor “Studentët për Qeverisjen e Mirë “

Albanian University e përfaqësuar nga studëntë e saj ishte sot pjesë aktive  në Forumin “Studentët për Qeverisjen e Mirë II” të organizuar nga qëndra për Qeverisjen e Mirë – ACGG, me mbështetjen e Fondacionit “Konrad Adenauer” për të ndarë idetë dhe qëndrimet e tyre personale lidhur me problematikat dhe sfidat që po has sot sistemi arsimor ne vend.