Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike – AU nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me kompaninë Soft & Solution

Kompania Soft & Solution sot në auditoret e Albanian University UFO!
 
Për studentët e Departamenti i Inxhinierive do të ofrohen tre bursa për trajnimin “Cikli i zhvillimit te aplikacioneve software”!