Dora Robotike

Pedagoget e Departamentit të Inxhinierive, Jozef Kola dhe Edvin Rustemi, gjate ketyre diteve kane qene të aktivizuar ne laboratoret e Departamentit të Mekatronikes të Universitetit të Prishtines, nen koordinimin dhe mbeshtetjen e prof. Arbnor Pajaziti, drejtues i ketij departamenti, në kuader të projektit “Dora robotike” të financuar nga Agjencia Kombetare e Kerkimit Shkencor e Inovacionit – AKKSHI