Departamenti I Psikologjisë në Albanian University së bashku me Departamentin e Psikologjisë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan organizojnë Konferencë e Parë Studentore Kombëtare on line

Sot u organizua Konferenca e parë studentore Kombëtare e organizuar nga bashkepunimi I Departamenti të Psikologjisë në Albanian University së bashku me  Departamentin e Psikologjisë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, me temën: Impakti I E-learning në performancën psikopedagogjike” ku studentët po paraqesin punimet e tyre mbi refletkimet mbi të mësuarin online, faktorët mbrojtës psikologjikë dhe programe invoative për profilaksinë sociale, kaq shume të domosdoshme në periudhën që po kalojmë.

Bashkëpunimet e frytshme sjellin rezultate të mira.

Ne besojmë se kjo konferencë do të krijojë një traditë të mirë në nxitjen e kërkimit shkencor ndër rradhët e studentëve.