Organizimi Institucional

“Albanian University” si Institucion i Arsimit tё Lartё, e bazon veprimtarinë akademike dhe organizative nё Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjin Nr.80 / 2015 ‘’Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Read More

Përshëndetja e Rektorit

Të dashur studentë! Të nderuar kolegë, pjesëtarë të stafit akademik të “Albanian University”! Fillimi i vitit është një datë e rëndësishme dhe e veçantë për të gjithë universitetin, por më e veçantë është për studentët e viteve të para, të Read More