Albanian University pjesë e Konferencës së I-rë Ndërkombëtare me temë “Sfidat e Kërkimit Shkencor në Psikologjinë e Aplikuar dhe të Edukimit”

Zv. Rektorja e “Albanian University” Prof. Asoc. Dr. Aida Dama dhe Përgjegjësia e Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme Dr. Elisabeta Kafia ishin pjesë e Konferencës së I-rë Ndërkombëtare me temë “Sfidat e Kërkimit Shkencor në Psikologjinë e Aplikuar dhe të Edukimit” të organizuar nga Departamenti i Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksander Xhuvani” në Partneritet me “Albanian University”. Në fjalën e saj përshëndetëse Zv. Rektore Prof. Asoc. Dr Aida Dama theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në organizimin e konferencave shkencore me tematikë bashkëkohore dhe impakt psikosocial në vendin tonë.