Albanian University nenshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin e Evropës Juglindore.

“Albanian University” nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me “Universitetin e Evropës Juglindore” me qëllim zhvillimin e  bashkëpunimit akademik në nivelin e studimeve universitare, si dhe zhvillimi i aktiviteteve kërkimore, shkencore dhe kulturore.

Marrëveshja u nënshkrua nga rektori i UEJL-së, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti dhe rektori i AU, Prof. Dr. Pavllo Kongo