Albanian University dhe Universiteti Ndërkombëtar në Strugë organizojnë: Konferencën e Dytë Ndërkombëtare Studentore