27.04.2017 – Konferencë për Elektrosmogun në Shëndetin Mjedisor

Konferencë per Elektrosmogun.pdf